Hur jag blev feminist.

Jag är femnist. Det är ingenting jag alltid varit och absolut inget jag kallat mig särskilt länge. Det tog många år för mig att bli bekväm med termen och ännu längre att få ett grepp om vad den verkligen betydde. Jag ville inte identifiera mig med en rörelse som sade sig jobba för jämställdhet, men tog avstamp i det ena könet. Jag var typ övertygad om att feminister ville trycka ner och hämnas på alla män, att hela ideologin var onödig och att åtminstone Finland var precis så jämställt som regeringen hävdar landet är idag. Jag hann använda hur många som helst av de argument som utnyttjas av dem som anser feminismen inte behövs innan jag såg ljuset.

Så vad hände? Det korta svaret är att jag blev intresserad av mansrollen. Jag började fundera på varför så många pojkar mår så dåligt och varför ingen någonsin diskuterat de osynliga regler som dikterar vad det innebär att vara man med mig. Antagligen gjorde jag det för att jag hela mitt liv känt att jag på sätt och vis haft svårt att vara pojke och man på det sätt som jag alltid trott att samhället förväntar sig att en ska vara. Där fanns en form som det var svårt att passa in i.

Dels har jag alltid haft många vänner som identifierar sig som kvinnor och dels har jag studerat litteratur och blivit lärare i ett ämne där väldigt få är män. Tro mig då jag säger att jag både behandlats som lite konstig och fått svara på frågor om min sexualitet* på grund att jag av allt att döma inte motsvarat normen.

I något skede började jag fundera på vad det innebär att vara man och varför ingen någonsin någonstans talat om för mig att en som identifierar sig som sådan kan vara så många olika saker. Att det inte är nödvändigt att kunna bygga, meka med motorer och ha tvättbräda för att vara manlig. Att det inte finns några förbjudna känslor. Att det inte finns något manligt och omanligt.

Sedan skrev jag en gradu i vilken jag gjorde en intersektionell studie, fick begrepp och verktyg för att förstå och analysera den verklighet jag är en del av och plötsligt kunde jag inte blunda. Jag såg könsroler och stereotypt beteende överallt, såg strukturer som gång på gång rekonstruerades i genereation efter generation och kom fram till att jag inte vill vara med. Bestämde mig för att vara en som tar diskussioner och lyfter katter på bordet istället.

Och så gjorde jag det. Framförallt i jobbet med ungdomar. Ifrågasatte och diskuterade normer, påpekade stereotypt beteende då det var destruktivt eller begränsade andras utrymme att vara sig själva, försökte uppmuntra till normkritiskt tänkande och insåg en vacker dag följande: att jag är feminist och att det inte finns något annat ord som lika bra beskriver arbete för jämställdhet.

Det var så det gick till när jag blev feminist. Hur hände det (eller hände det inte) för dig?

*Inget problem för mig att någon trott jag är bög, men tråkigt att utgå från stereotypier.

Publicerad 25.11.2017 kl. 22:20

Fredagsrutiner.

Hur vet ni att det är veckoslut? Vad gör ni för att få era kroppar att fatta att det är tillåtet att slappna av? Har ni några rutiner, något ni måste genomgå eller uppleva för att fatta att ni är lediga?

Frågar för jag märker att mina egna fredagsrutiner har förändrats de senaste åren. Fast det har ju livet också. Jag har blivit äldre och tröttare och mer ansvarsfull och plötsligt består en vild fredag inte av drinkar och kalas, utan av tusen lästa uppsatser, M och hundarna, bastu, och berg av pizza och chips som signalerar att helgen äntligen är här.

Spännande hur en lugn hemmakväll blivit optimal fredag. Det är inte länge sedan det hade känts som allt annat än det.

 

Publicerad 24.11.2017 kl. 22:44

Om framtidens gymnasium.

I dagens HBL kan vi läsa om regeringens planer att refomera gymnasiet. Igen. I ett läge då den föregående reformen knappt är genomförd och inte en enda studerande har slutfört en gymnasieutbildning enligt den läroplan som togs i bruk hösten 2016.

Att reformera i det här läget känns för en som jobbar på fältet förhastat, men diverse undersökningar visar att gymnasister mår allt sämre och det här måste åtgärdas menar undervisningsministern. Av allt att döma ska detta dock ske utan att höra de tusentals lärare och studerande som kan intyga att en stor del av illamåendet beror på att antagningsförfarandet till universitet och högskolor utvecklats och fortfarande utvecklas i en riktning, som gör att gymnasister från och med dag ett i sin nya skola är tvungna att oroa sig för hur och vart de ska komma in när de väl fått sin vita mössa.

Det är tydligen otänkbart att låta ungdomarna allmänbilda sig, njuta, mogna och reflektera under gymnasietiden för det tar på tok för länge. Som det är nu hinner folk bli 22 år gamla innan de börjar studera vid en högre utbildning och det förstår ju vem som helst* att är alltför sent. Menar beslutsfattarna. Att se sig själv i spegeln och erkänna att antagningsreformerna varit ogenomtänkta och misslyckade passar sig absolut inte.

Istället ska - enligt ministern - tvärvetenskaplighet, bred allmänbildning och ett nytt ämne som kallas elevhandledning** prioriteras. Inget fel med det. Allt det Sanni Grahn-Laasonen talar om ingår redan i läroplanen. Förutom elevhandledningen då, men vi har studiehandledning och det är säkert nästan samma sak.

Jag vill ändå påtala ett uppenbart problem i ministerns vision. Det där tvärvetenskapliga. Jag är absolut för samarbete över ämnesgränser och tycker det är roligt att hitta nya sätt att arbeta på, men jag frågar mig ändå om det är läge att satsa extra mycket på tvärvetenskaplighet i en tid då ett flertal rapporter och merparten av fältet slår larm om att allt fler ungdomar kommer till gymnasiet med allt svagare baskunskaper i bagaget. I en artikel i anslutning till den om den nya gymnasielagen kritiserar projektchef Tiina Silander från undervisnings- och kulturministeriet gymnasierna för att de inte lyckas lära sina studerande förstå saker på ett djupare plan. Jag kan inte påstå att hon har helt fel, men anser uttalandet vara problematiskt eftersom det inte tar ställning till vilka grundförutsättningarna hos de studerande varit för att utveckla ett sådant tänkande.

Jag tror vi behöver vara ärliga med oss själva en liten stund och erkänna att skolan som den är nu inte fungerar. Åtminstone inte optimalt. Vi som skattebetalare och medborgare har i årtionden utan att egentligen protestera godkänt nedskärningar som darabbat hela vår skola från småbarnspedagogik till gymnasium. Resultatet är att grundskolan på nationellt plan är långt ifrån jämlik och att våra barn och unga redan från tidig ålder ges olika teoretiska förutsättningar att klara sig i livet. Det finns stora skillnader mellan hur bra pojkar och flickor klarar sig och hur högt olika kommuner prioriterar sina skolor. Då finansiering också beror på elevantal kan stadsdel och skolans storlek dessutom spela in på dess förutsättningar att ge eleverna en likvärdig utbildning. Dessutom är läget sådant att gruppstorlekarna runtom i landet växer i takt med att finanserna krymper, det finns inga pengar för assistenter och specialundervinsingen reformerades redan för några år sedan på ett sätt som gjorde att ansvaret att agera specialpedagogiskt stöd främst landade hos den enskilda läraren. Tro mig då jag säger att allt det här märks när de unga sedan anländer i gymnasiet.

Det märks trots att mitt perspektiv är kort. Jag har jobbat i under tio år och varje år ser jag att vi behöver repetera flera baskunskaper innan vi kan börja förverkliga läroplanen. Jag såg det då jag jobbade på högstadiet och jag ser det på gymnasiet och det här är ett faktum som bara gäller att anpassa sig. Tyvärr går det inte riktigt ihop med visionen om tvärvetenskaplighet och självständighet för ingendera fungerar om inte du har en bas att stå på.

Jag tror i och för sig inte de reformer som föreslås kommer vara svåra att genomföra. Så länge vi ser till att de studerande fortfarande måste läsa viktiga allmänbildande ämnen behåller gymnasiet sin allmänbildnande karaktär och att hitta sätt att fördjupa denna är ingalunda fel. Men, reformen kommer inte att lösa ett enda av de problem undervisningsministern hoppas på att den ska göra. Det kräver andra åtgärder.

Vill vi snabbare få ut högutbildade- och välmående människor i samhället behöver vi börja med att ge dem rätt förutsättningar att klara av just det uppdraget. Det gör vi inledningsvis genom att göra antagningen till universitet och högskolor mänskligare, genom att slopa tankar på att ersätta inträdesförhör med studentexamen och genom att inte tvinga de studerande att redan på sin första dag i gymnasiet välja vad de vill rikta in sig på efteråt. En annan bra idé kan vara att låta fältet genomföra och utvärdera en reform innan vi fattar beslut om en annan.

I fortsättningen gör vi klokt i att utveckla skolan som en helhet. Vi behöver försäkra oss om att det finns en röd tråd som löper från småbarnspedagogik till student- och yrkesexamen och vi behöver skapa dialog mellan de olika stadierna för annars uppstor klyftor som blir svåra att överbygga.

Sedan tror jag också att vi som samhälle äntligen måste sätta press på beslutsfattarna och kräva att de satsar på utbildning. För det har vi inte gjort. Vi har sett på och tackat och tagit emot när vi undvikit skattehöjningar och nedskärningarna drabbat andra än oss själva. Kanske att det har varit alltför lätt att blunda för något som bara indirekt påverkar oss själva.

Nu kanske det ändå börjar vara dags för oss vuxna att ställa upp för våra barn och unga. Tycker inte du?

*Men åtminstone inte jag.

**Kan ju vara att det är en översättningsmiss. Det heter studiehandledning i gymnasiet.

 

Publicerad 23.11.2017 kl. 10:14

Om skola, barn och att lära ut värderingar.

Jag skriver ju till och från om skola och jämställdhet. Som ni kanske märkt tycker jag själv att det är ett ämne som det är viktigt att behandla med eleverna. Frågar ni mig anser jag att feministiska värderingar och genustänk borde genomsyra all undervisning. Det är viktigt att det vi som lärare gör i skolan inte bidrar till att besfästa stereotypa könsroller och den vägen begränsar barns och ungas rörelserum. För mig är det här självklart och det är lätt att finna stöd för min åsikt i läroplanen. Jag vet ändå att alla inte tycker som jag.

Tänker på hur det alltid då någon nämner skola och feminism eller jämställdhet eller genustänk i samma mening är någon som säger att skolan absolut inte ska vara politisk eller ideologiskt och att det minsann är föräldrarnas och ingen annans uppgift att lära barnen hur de ska se på och förstå världen för fördomar och normer ska gå i arv och hör sen. Vet ni vad jag syftar på?

Nu undrar jag ändå vad ni tycker: var ska barn och unga lära sig om jämställdhet? Vems uppgift är det att forma deras världsbild och värderingar?

Publicerad 22.11.2017 kl. 19:47

Veckans bästa nyhet (hittills).

Jag har en teori som går ut på att våra beslutsfattare kommer att fortsätta åderlåta utbildningssektorn tills läget är fullständigt ohållbart och allting skiter sig. I mörka cyniska stunder har jag tänkt att det går extra lätt att spara bort ungas framtid så länge vi klarar oss bra i diverse internationella undersökningar. Därför är det alltid med stor glädje jag tar emot rapporter om oroväckande resultat i Pisa och andra undersökningar.

Eftersom jag anser svag Pisa-framgång vara av yttersta vikt med tanke på att väcka diverse flerprioriterande tjänstemän och beslutsfattare, närmade jag mig denna på ytan positiva nyhet med viss skepsis. Till min glädje märkte jag ändå att ännu en Pisa-undersökning har visat på att pojkar i den finländska skolan i oroväckande hög grad halkar efter flickorna. Må raset fortsätta och beslutsfattarna fatta.

Passade förresten på och kastade en snabb blick på kommentarsfältet och blev inte besviken. Nu vet jag att pojkarnas svaga skolframgång är feministers och allehanda kvinnliga lärares fel. Och här har jag gått och trott att det är mansbilden och föreställningen att killar ändå alltid klarar sig - som jag stött på flera gånger än jag orkar räkna på många olika arbetsplatser - som är problemet. Tänk vad fel jag haft.

Tur ändå att det finns rakryggade människor som inte skyr några medel då de tvingar världen in i former som passar in i deras egna fördomsfulla förklaringsmodeller. När man ginar lite fungerar det hur bra som helst att skylla på kvinnor och säga att läroanstalter och undervisningsmetoder är anpassade för flickor trots att ganska lite inom skolan men desto  mera hos pojkars inställning till den har förändrats sedan den tid då alla som saknade penis nekades tillträde till läroverken.

Veckans bästa nyhet hittills är alltså att Finland egentligen presterade ganska oroväckande i ännu en Pisa-mätning. Må vi klara oss illa i många fler så att beslutsfattarna äntligen börjar fatta. I väntan på det kan vi andra - framförallt vi som identifierar oss som män - försöka agera positiva förebilder för alla pojkar som inte fattar att ta skolan på tillräckligt stort allvar. På något plan är det ändå vi som fått dem att tro att det går att klara sig utan att satsa.

 

 

Publicerad 21.11.2017 kl. 23:50

Morgonjobb och viktiga pauser.

Lång dag idag. Har vaknat 6.30 och börjat jobba en timme efter det. Blev nyss klar med en bunt uppsatser och unnar mig en paus innan jag tar i tu med planerandet av morgondagens lektioner. Kan för övrigt rapportera att tidig uppståndelse med därpå följande arbetsinsats verkar vara ett vinnande koncept med tanke på våra morgontrötta hundar. Fick ha arbetsrummet för mig själv och preseterade galet mycket imorse.

Just nu snöar det utomhus. Valpen tycker det är fantastiskt. Var nyss ute med henne och medan hon lekte i snön tänkte jag på att det nog är skönt med hundar och frisk luft och motvikt till jobbet. Allt det där erbjuder välbehövliga avbrott och tillfällen att samla ens tankar.

Imorgon ska jag snacka medier och pressetik på jobbet. Det tycker jag är både viktigt och intressant. Dessutom ständigt aktuellt. Tänker att de studerande behöver få både tillfälle och verktyg att reflektera kring hur olika medier väljer vad de tar upp och varför vissa nyheter ges stor uppmärksamhet medan andra får nöja sig med mindre. Tycker själv det det ibland är svårt att förstå hur medier - till och med seriösa sådana - avgör vilka nyheter som är relevanta och frågar mig om inte relevans ibland tillåts vara det som har störst chockvärde, bekräftar flest fördomar och genererar största antal klick istället för rapportering siktar på att nå ut till och informera människor som berörs och behöver veta om att något hänt eller är på väg att ske.

Nu ska jag hursomhelst planera klart den där lektionen och sedan vara duktig och hinna sova åtta timmar på de dryga sex som återstår tills det är dags att vakna och fortsätta jobba. Ser framemot hela paketet. Gillar att jobba och sömn är typ det bästa jag vet.

Publicerad 20.11.2017 kl. 22:45

Måndagsvibbar.

Här sitter jag och rättar. Har hållit på sedan 7.30, sett dagen ljusna och njutit av lugnet i eget arbetsrum. Hittills verkar dagen ha potential.

Publicerad 20.11.2017 kl. 08:52

Skön söndag.

Idag har jag inte jobbat en sekund. Tog gårdagens humörsvängningar och samlade frustration som ett tecken på att det var läge att vila och tänka på annat än jobb. Det visade sig att metroåk med valp och sambo är bra motvikt till överdriven arbetsrelaterad duktighet. Så det har jag alltså gjort idag. Tränat kollektivtrafik med M och T, medan F har fått vila upp nerverna hemma. Att det vid ändhållplatsen bjöds på kaffe hos vänner gav upplevelsen ytterligare guldkant. Bra dag så här långt med andra ord.

Nu borde jag egentligen jobba, men det tänker jag inte göra. Har koll på morgondagens lektioner och litar på att uppsatserna finns kvar imorgon, även om jag går och lägger mig i tid utan att läsa en endaste en ikväll. Det tänker jag alltså göra. Sova gott och rätta piggt och effektivt imorgon bitti istället. Det låter som en bra plan, tycker inte du?

Publicerad 19.11.2017 kl. 21:46

Hälsningar från en lördag.

Idag har jag varit en fröjd för mina medmänniskor. Jag har varit trött, tankspridd, vresig, lättiriterad, osaklig och alltigenom underbar. Tror i och för sig att det inte är så konstigt efter att ha varit blott en dag ledig av de senaste tolv. Likväl kan jag inte skryta med att ha bidragit med ens ett uns till trivseln och mysfaktorn denna mörka lördag.

Vi har trots min svaga prestationsförmåga lyckats storhandla och få hundarna vaccinerade idag, men då ska ni veta att jag använder ordet vi på det mest generösa tänkbara sättet. Utan M och hennes förmåga att ha koll och organisera skulle inget ha hänt för jag har bidragit främst genom att köra bil och vara ivägen, vilket onekligen inte är mycket att hurra åt.

Nu ska jag ändå rycka upp mig, försöka vara närvarande och äta något gott. Tycker det är dags för det och tänker att kan jag inte bli glad kan jag åtminstone bli fet och det är inte helt fel det.

Hoppas ni haft en bättre lördag och lyckats undvika kontakt med rövhattar som undertecknad. Tack och förlåt.

Publicerad 18.11.2017 kl. 19:55

Om könsroller, skola och feminism.

I samband med att jag läser dagens goda nyhet om studerande vid ÅA som kräver större fokus på genus i lärarutbildningen, noterar jag även att det här med jämställdhetsarbete i skolan tydligen är något som för väldigt många är väldigt svårt att greppa. Feminism och könsroller är inget elever ska behöva utsättas för eller fundera på och hur ska en ens kombinera genustänk med partikelfysik frågar sig några kommentatorer samtidigt som de bevisar att de inte alls vet vad de talar om.

Så här är det: läroplanen genomsyras av ett jämställdhetstänk som i högsta grad går att beskriva som utpräglat feministiskt. Det handlar om att ifrågasätta könsroller, problematisera föreställningar manligt och kvinnligt, lämpligt och olämpligt, att öppna nya vägar och visa på möjligheter, att bredda istället för att begränsa. Att visa att också flickor kan ta plats och pojkar visa flera känslor än euforisk glädje och okontrollerad ilska, att det finns flera än bara två kön och sexualiteter och att alltid, alltid inom ramarna för läroplanen hjälpa elever bygga upp en sund självbild och -känsla. Målet är att  hjälpa alla elever och studerande att som individer hitta just sina styrkor och just sin plats i samhället. Det är ett arbete som behöver göras och utmärkt går att kombinera med ett undervisningspass om partikelfysik till exempel genom att läraren i mötet med elever och studerande undviker att bekräfta stereotypa könsroller.

Senast igår kväll hade jag förmånen att* få diskutera manlighet och feminism med ett gäng smarta unga killar som tydligt klarade av att sätta ord på de begränsningar mansrollen för med sig. De berättade om uttalade och outsagda regler, om krav och förväntningar och just sådana tankar och föreställningar som ett mer utbrett genustänk kunde slå hål på.

För mig var det nyttigt att höra hur lite som förändrats sedan jag själv gick i skolan. Det fungerade som en påminnelse om och bekräftelse av hur viktigt det är att diskutera genus och problematisera könsroller i det dagliga arbetet. För tro mig när jag säger: det finns mycket som normaliseras när det blir vardag och mängder en inte märker om en inte medvetet väljer att se.

*I ett annat sammanhang än på jobbet.

Publicerad 17.11.2017 kl. 12:36

Det överlägset dummaste jag hört och läst idag.

Hörni, jag tänkte att ni kanske är nyfikna på vad det dummaste jag hör och läst om idag är. Det är ju alltid lite festligt när någon hittar något riktigt andefattigt att begapa och begrunda. Nu finns det inget som är positivt, roligt eller kalas med det jag strax kommer berätta, men jag hävdar att det alla gånger är värt er uppmärksamhet.

Grejen är alltså den att de som utan vare sig insikt eller insyn fattar beslut om våra ungdomars framtid har berättat mera om hur de tänker försvåra och förstöra den. Det räcker inte att studentexamen ska bli avgörande med tanke på antagning till universitet och högskolor, man har även på högre ort bestämt vilka ämnen som ska väga och hur tungt de ska få göra det. Och hör och häpna: lång matematik väger tyngst och språkstudier lätt som en fjäder och till råga på allt har inte de olika institutionerna rätt att fritt välja vilka ämnen de vill beakta i samband med urvalsprocessen.

Nu tycker jag ju inte det är konstigt att ett ämne som består av flera kurser än något annat leder till de högsta antagningspoängen. Det känns faktiskt ganska rimligt. Det som däremot är sjukt och dumt och idiotiskt är att detta ena ämne ska beaktas och alltid väga tyngst oberoende vilket ämne en sökande vill studera. Följer vi utbildngsstyrelsens logik ger alltså ett L i lång matematik dig bästa tänkbara förutsättningar att klara dig i alla studier från litteratur och filosofi till medicin och matematik.

Skulle jag vara lagd åt det hållet skulle jag fråga mig vad som har föranlett matematikens särställning (det är ju inte ens ett obligatoriskt ämne). Lyckligtvis är jag inte det och nöjer mig med att förfasa mig över vad en poängsättning som placerar naturvetenskaper på topp och språk och övriga bildningsämnen på bottnen säger om de värderingar som genomsyrar vår utbildningspolitik och det som beslutsfattarna stolt kallar det nya gymnasiet. För trots att det är lätt att säga att de olika ämnena är lika viktiga så länge de omnämns i läroplanen, är det svårt att blunda för hur lågt ett ämne värderas då det per definition inte i annat än undantagsfall får väga tyngre än matematiken ens i antagningen till sådana studieinriktningar för vilka sagda ämne de facto skulle vara mera relevant. 

Jag tycker faktiskt att allt det här - påängsättning och hela urvalsreformen - är absurt. Vad tycker du?

Publicerad 16.11.2017 kl. 15:27

Boktips - The german girl.

Apropå att läsa genom att lyssna: hörde för ett tag sedan Armando Lucas Correas roman The german girl (finns på svenska med titeln Den tyska flickan) och vill tipsa om den speciell för alla er som gillade Anthony Doerrs All the light we cannot see (Allt ljus vi inte ser). Jag har så länge jag kan minnas fascinerats av berättelser som på olika sätt och ur olika perspektiv belyser livet under andra världskriget. Correas roman gör precis detta.

I centrum för handlingen som utspelar sig på två tidsplan som hela tiden rör sig närmare varandra finns Hanna Rosenthal* och Anna Rosen. Den förre flyr tillsammans med sin judiska familj Berlin år 1939 och landar på Kuba. Den senare har förlorat sin far - hannas brorson - i attacken mot World Trade Center och letar på 2010-talet tillsammans med sin mamma efter information om sin far och hans familj som hon vet väldigt lite om.

I romanen följer läsaren samtidigt Hannas flykt från Berlin och livet i exil på Kuba och Anna vars jakt efter information om pappan hon aldrig träffat leder henne och hennes mor till samma ö där Hanna fortfarande lever efter alla långa årtionden. För mig finns romanens styrka i de två tidsplanen, i de berättelser som Hanna i nutid berättar för Anna och hennes mor men som rent berättartekniskt utgör en separat handling och i Annas reflektioner utgående från berättelserna.

Med The german girl - vars titel är en anspelning på den Nazistiska propagandatidningen Das Deutsche Mädel - lyckas Armando Lucas Correa ge läsaren en inblick i de judars liv som mot förmodan lyckades ta sig ut ur nazityskland. Vi får läsa om cyanidkapslar, föräldrar som förbereder sig på det allra värsta, hopp, krossade drömmar, fattigdom och via berättaren Hanna som ledsagar oss på den farliga färden från Berlin till Kuba får vi också ta del av barnets perspektiv.

Speciellt intressant och ögonöppnande är insikten att en flykt ur Tyskland ingalunda innebar en trygg vardag någon annanstans. Merparten av judarna på Hannas fartyg nekas till exempel tillträde till Kuba och Hanna själv lyckas aldrig - trots att det ursprungligen varit meningen - ta sig vidare till New York och den lägenhet som väntar där. Istället blir det Annas pappa som långt senare och efter många om och men tar sig till USA och gör lägenheten till sitt och i förlängningen också Annas hem.

The german girl är en intressant skildring av en familjs öde i sviterna av andra världskriget. Romanens största förtjänst är att den lyckas visa på hur långtgående följder förintelsen fick också för sådana judar som lyckades fly terrorn och som sådan är berättelsen alla gånger värd att ta del av. Bra bok alltså.

Vilken är den bästa bok du läst i år, igår eller närsomhelst? Vad tycker du jag ska läsa nu? Tacksam för tips.

*Hanna byter senare efternamn för att Rosenthal är för känt och judiskt.

Publicerad 15.11.2017 kl. 20:15

Det stora skenheliga.

Låt oss idag stilla oss inför det stora skenheliga. Låt oss stanna upp och begrunda den stora lögnen som gör gällande att tid inte finns. Låt oss tala om sociala medier och deras inverkan på läsning.

Jag klagar ju sjukt ofta på att jag inte hinner läsa skönlitteratur. Det är naturligtvis inte sant. Det är skenheligt skitsnack. Jag har tid så det räcker och blir över. Det är bara det att jag väljer att använda den tiden på annat. Mest på sociala medier och på ett sätt som på intet sätt är produktivt utan snarare gör mig stressad.

Jag loggar in, publicerar, kommenterar, gillar, hänger kvar. Jag glömmer bort att logga ut.

Värst är facebook. Jag kan använda timmar på att bara sitta och vänta på att något viktigt ska hända. Utan att det någonsin gör det, utan att jag någonsin vrider ner skärmen eller tar fram boken eller drar tummen ur.

Det inte det att jag inte hinner läsa som är problemet, det är att jag är för lat för att ta mig i kragen och ge mig tid att göra det. Att så skenhelig är jag då jag klagar på att jag läser allt för litet. 

Publicerad 14.11.2017 kl. 14:04

Måndag.

Den här dagen har sugit musten ur mig. Har inga ord och inget alls att ge. Vi hörs en annan gång. Tack för att ni läser.

Publicerad 13.11.2017 kl. 17:50

Om modern pedagogik och ideologiska vägval.

Minns ni ännu hur folk för ett, två och tre år sedan förfasade sig över hur skolan skulle gå under i och med de nya läroplanerna? Minns ni att folk klagade på att de var för annorlunda, att metoderna som förespråkades var för dåliga eller orealistiska eller obeprövade och att den nya planen inte beaktade hur inlärning egentligen går till? Minns ni att det verkliga problemet verkade vara glappet mellan folks uppfattning om skola och den den verklighet som är skola idag? Jag minns och då jag tidigare idag läste om Laurin Zilliacus och Tölö svenska samskola eller "Zillen" tänkte jag på de diskussioner som fördes inför ibruktagandet av de nya planerna.

"Zillen" var en av sin tids pedagogiska föregångare. I skolan härskade en pedagogik som placerade eleven i centrum och som genom en undervisning som visade hur olika ämnen interagerar med varandra och skapar helheter strävade efter att ge de barn och unga som gick i skolan sådana färdigheter de skulle ha nytta av i livet efteråt. Ledord var helhetsbetonad undervisning och elevens egen aktivitet. Låter bekant, eller hur?

I "Zillen", en svenskspråkig Helsingforsisk privatskola grundad 1928 sysslade lärarna redan under 1920- och 30- talen med en sådan pedagogik som i våra samtida debatter kallats verklighetsfrånvänd och även annars mötts av mycken kritik. Och arbetssättet fungerade.

Texten om Laurin Zilliacus verkar bekräfta något jag alltid har vetat: bra pedagogik är sådan pedagogik som de lärare som förverkligar den tror på. "Zillen" är av allt att döma ett praktexempel på detta. Lärarna köpte Zilliacus vision och lyckades den vägen inspirera sina elever, så till den grad att jag för några år sedan som ny lärare fortfarande kunde höra äldre kolleger med värme tala om sitt forna lärosäte. Ett godkänt betyg som heter duga.

Jag har jobbat som lärare i under tio år, har följt med pedagogiska debatter lite längre än så och påstår mig ha insett en viktig sak på den tiden: pedagogiken är som modet. Den rör sig i cykler, det som är inne ett år är ute ett annat och förr eller senare landar den oundvikligen i en variation av något något som gjorts redan tidigare bara för att marknadsföra det som nytt och fräscht.

Att pedagogiken som fenomen ständigt upprepar sig är något som är ytterst viktigt att komma ihåg då vi diskuterar arbetssätt och undervisningsmetoder. Det gör det i min mening lättare att få syn på följande faktum: ett pedagogiskt vägval är också alltid ett ideologiskt ställningstagande som säger mycket om hur beslutsfattare och skolledare under olika tider anser att en lärare ska arbeta för att på bästa sätt stöda barn och unga i deras utveckling till självständiga vuxna människor.

Att pedagogiken rör sig i cykler och alltid återvänder till variationer av ett redan beprövat mönster innebär ändå att det inte finns någon entydig sanning om vad som är bra pedagogik. Det är de lärare som förverkligar pedagogiken som avgör om den fungerar. Tror de på det de gör lyckas de också sannolikt jobba för elevens bästa. Gör de det inte förvndlas vacker pedagogik till tomma ord och som vi alla vet är sådana inte värda särskilt mycket.

Att det här har jag funderat på idag. Intressant eller hur?

Ps. Rekommenderar varmt texten om "Zillen" och Laurin Zilliacus för alla, speciellt den som är intresserad av pedagogik och/ eller Helsingfors historia.

Publicerad 12.11.2017 kl. 16:10

 

 

 

 

Hej. Jag är Rofa. 32 år gammal, moddalärare, bor i en stad, jobbar i en annan. Grejer.

 

Kontakta mig:
kaffepausenblogg@gmail.com

 

Länkar:

Amanda.

Andetag.

Christa.

Ellen.

Häxbrygd.

Linn Jung.

Litterarum.

Nanó.

Vanessa.

bloggtoppen.fi - finlandssvenska bloggar

Senaste kommentarer