Om gratis utbildning på andra stadiet.

11.03.2018 kl. 11:41

Tycker ni att utbildningen på andra stadiet borde göras helt gratis för alla? Jag märker nämligen att jag har svårt att formulera en åsikt i frågan och det känns förvirrande.

På ETT principiellt plan anser jag att det är självklart att gymnasiet och yrkesskolan ska vara gratis och att utrustning och läromedel ska vara en del av det kostnadsfria paketet. I min värld är en jämlik tillgång till utbildning en större demokratifråga än de flesta andra. Bildningen är hörnstenen i och nyckeln till ett mer jämställt och rättvist samhälle.

På ETT ANNAT, mer cyniskt principiellt plan frågar jag mig vem som ska stå för kostnaderna och från vilken budget pengarna ska tas. Jag frågar mig också hur det blir med läromedlen: i vilken mån är det rimligt att tänka sig att förlagsverksamheten i Finland i allt högre grad ska finansieras av staten/ kommunerna/ landskapen och i förlängningen skattebetalarna? Vad sker med prissättningen i ett land (för att inte tala om ett svenskfinland) där det är tunnsått med läromedelsproducenter och konkurensen i det närmaste är obefintlig? Påverkas kvaliteten?

Enligt undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (källor: x, x) skulle kostnaderna för gratis utbildning på andra stadiet uppgå till cirka hundra miljoner euro per år. Det är hundra miljoner pengar som jag undrar var de ska komma ifrån. Tänker staten stå för kostnaderna eller skjuts räkningen över på de enskilda utbildningsanordnarna? Svaret på frågan är för mig helt avgörande då jag försöker bilda mig en uppfattning om huruvida det är en bra idé att göra undervisningen på andra stadiet helt gratis eller inte.

Skjuter staten till pengar för att möjliggöra reformen är allt frid och fröjd och de enskilda utbildningsanordnarna slipper förstora undervisningsgrupper och sparka lärare för att ha råd med de kontinuerliga utgifter som digitala läromedel och ny it-utrustning innebär. Går det däremot som jag tror det antagligen kommer att gå: att regeringen stiftar en lag som tvingar utbildningsanordnarna att själva stå för kostnaderna, är det en dödsstöt för den relativt fina gymnasie- och yrkesutbildning vi kan och får erbjuda våra unga idag.

Personligen tycker jag att det skulle vara vettigare att utveckla studiestödssystemet för studier på andra stadiet, kanske så att den valda utbildningen och till exempel byte av boningsort på grund av studier i högre grad skulle beaktas då bidrag beviljas. Men, det kanske inte är kostnadseffektivt.

Det är helt uppenbart att vårt nuvarande system inte fungerar optimalt och att något måste göras för att öka tillgången till studier på andra stadiet. Att alla inte har råd att utbilda sig efter grundskolan är inte hållbart. Ändå måste jag i ärlighetens namn erkänna att jag inte är helt övertygad om att andra stadiet ska vara helt gratis för helt alla.

Jag tror att ett helt kostnadsfritt andra stadium leder till helt sjuka kostnader för helt fel instanser och jag är helt säker på att det på sikt leder till sämre utbildning för alla potentiella studerande. Vad tror du?

Kommentarer (1)
Spamfilter
Skriv siffran 7 med bokstäver:
Min åsikt: fortsätt som förut men ordna frielevsplatser för behövande.
Alva11.03.18 kl. 14:32
Det låter som ett vettigt alternativ tycker jag.
13.03.18 11:43

 

 

 

 

Hej. Jag är Rofa. 32 år gammal, moddalärare, bor i en stad, jobbar i en annan. Grejer.

 

Kontakta mig:
kaffepausenblogg@gmail.com

 

Länkar:

Amanda.

Andetag.

Christa.

Ellen.

Häxbrygd.

Linn Jung.

Litterarum.

Nanó.

Vanessa.

bloggtoppen.fi - finlandssvenska bloggar

Senaste kommentarer