Om Bibeln, kristendom och homosexualitet.

21.07.2018 kl. 22:56

Ikväll har jag följt med och deltagit i en diskussion om kristendom och homosexualitet. Som alltid då jag följer med argumentationen i dylika diskussioner tyckte jag även idag mig kunna skönja ett inte litet mått av skenhelighet, dubbelmoral och (omedvetet) anspråk på tolkningsföreträde hos dem som tycker annorlunda än jag och alltså med Bibeln som främsta vapen och slagträ vill fördöma homosexualitet och i förlängningen samkönade äktenskap.

Det jag tycker är frapperande är att samma människor som anser att det som i Bibeln sägs om samkönade förhållanden varken rymmer minsta mått av tolkning eller kräver ett uns av kontextualisering, gärna kontextualiserar bort annat som står i den goda boken och inte faller dem i smaken. De delar av budskapet som inte är förenliga med de bokstavstrognas och konservativas världsbild säger de att de inte behöver ta så ordagrant eftersom samhället faktiskt var annorlunda då Bibeln skrevs än det är nu, och att fenomen och gärningar som påbjuds eller fördöms därför inte är jämförbara med motsvarande fenomen som existerar idag.  Självmotsägelserna haglar och de rättrogna är tillsynes blinda för hur korkat de argumenterar.

Nu är jag ingen stor Bibelkännare och kan därför inte med Bibeln som slagträ kullkasta alla motpartens argument. Däremot kan jag peka på brister i argumentationen. Om hela försvaret av ens egen hållning bygger på en tendentiös tolkning och en blind tro på att det i texten som bekräftar ens egna fördomar är det enda rätta, vilar ens resonemang och ens bevisföring på en allt annat än stabil grund.

En läsning är en tolkning och en tolkning kan aldrig vara helt objektiv. Om en person som hängivet försvarar en tolkning är blind för sin egen subjektivitet är hen en svag och okritisk läsare.

Det verkar krylla av sådana läsare bland de mest tvärsäkra och bokstavstrogna bibeltydarna. Ärligt talat vet jag inte vad jag tycker om det, men frågar mig ibland om deras sätt att tolka inte gör anspråk på en överlägsen förmåga att tyda Guds ord och om detta anspråk inte i så fall gränsar till högfärd. Jag kan tycka att det gör, men är inte i ställning att kasta några stenar. Därför väljer jag hellre att iaktta fenomenet och begapa folks enfald.

Jag tycker naturligtvis det är både skit och fel att många människor tvingas lida och utstå övergrepp på grund av någras präktiga och självbelåtna tolkningar och utalanden. Jag kan sakna ett mått av kristenhet, ödmjukhet och medmänsklighet där. Och anser att jag får säga att jag gör eftersom många som kritiserat min hållning* och tycker annorlunda än jag, vid upprepade tillfällen har ansett sig vara i en ställning att ifrågasätta min tro och säga att jag inte är kristen på ritkigt. Vilket känts både kränkande och knäckande kan jag berätta för den som eventuellt vill veta.

Jag undrar ibland om diskussionen skulle bli bättre om de tvärsäkra insåg sina begränsningar och den ogenerade subjektiviteten i sina egna tolkningar. Skulle diskussionen bli mer konstruktiv? Jag betvivlar det och frågar mig samtidigt vem som framstår som självgod och högfärdig i det här lilla inlägget.

*Men inte i diskussionen jag hänvisar till i inledningen.

Kommentarer (1)
Du lägger ord på det jag många gånger känner och har känt. Att försöka diskutera med dessa som vet bäst har jag slutat med. För att ens få fram sina synpunkter är helt omöjligt. Också det att ha blivit ifrågasatt om man är kristen på riktigt är inget obekant. Tack för en vikigt läsning!
Ellinor Johansson22.07.18 kl. 14:20
Tack själv! Ja, det blir liksom lite svårt att få in ett ord som tas på allvar när motparten tror sig vara ett medium för Gud.
22.07.18 18:47

 

 

 

 

Hej. Jag är Rofa. Över trettio, moddalärare, bor i en stad, jobbar i en annan. Grejer.

 

Kontakta mig:
kaffepausenblogg@gmail.com

 

Länkar:

Amanda.

Andetag.

Christa.

Ellen.

Häxbrygd.

Linn Jung.

Litterarum.

Nanó.

Vanessa.

bloggtoppen.fi - finlandssvenska bloggar

Senaste kommentarer

06.06, 16:41Game of Thrones. av Petra
03.06, 08:02Slutetpåläsåretångesten. av Pensionerad lärare
26.04, 14:00Game of Thrones. av Karolina