Ett litet förtydligande.

17.08.2018 kl. 00:29

Idag har jag funderat på om gårdagens inlägg kräver ett litet förtydligande. Jag undrar om man kan få intrycket att jag tycker det är grundskolan som är problemet, att det undervisningen på årskurs 1-9 som orsakar de problem många studerande tampas med på gymnasiet. Så är naturligtvis inte fallet, åtminstone inte i fråga om modersmålsämnet.

Det stora problemet är att gymnasiet i allmänhet och moddan i synnerhet verkar utvecklas i en helt annan riktning än gymnasiet. Studentprovet i modersmål och litteratur, spöket som styr undervisningen har gjorts svårare, mer krävande, mer akademiskt. Målet verkar vara att de studerande då de lämnar gymnasiet ska lära sig sådant som på min tid presenterades först universitetets kurs om akademiskt skrivande.

Den utveckling som sätter sin prägel på mitt undervisningsämne är helt i linje med den maniska ovilja att ge unga tid att utvecklas och upptäcka världen i egen takt som på senare år genomsyrat allt läroplansarbete och alla utbildningspolitiska beslut. De med makten verkar anse att det är för dyrt att låta unga mogna, att det är bättre att tvinga in i en form och in på en bana, än att ge tid att hitta rätt. Det kan jag tycka är fruktansvärt.

Unga kan mycket, mer än vi tror. Om vi ger dem ansvar och möjlighet att bevisa sitt kunnande kommer de att överträffa våra förväntningar gång på gång. Det här innebär ändå inte att vi kan tvinga fram utveckling. Vissa processer måste få ta tid.

Språkutvecklingen är en av dessa processer. Att det ibland eller rent av ofta är bättre att skynda långsamt märks tydligt i mitt undervisningsämne. Förmågan att utnyttja ett språk utvecklas i olika takt hos olika individer, och för en del tar det längre att forma sitt språk till ett verktyg som tillåter dem analysera, tolka och abstrahera. Att beslutsfattarna vägrar inse och acceptera detta är tragiskt. Och ytterst tråkigt för alla dem som tvingas känna att de inte kan, trots att de säkert skulle kunna om de bara fick lite mera tid på sig att lära sig.

Det är alltså inte grundskolan som är problemet. Problemet är att många unga inte har kapacitet att mogna och utvecklas i den takt gymnasiet signalerar att de borde göra. Problemet är alltså beslutsfattarna och en utbildningspolitik i vilken pedagogiska och utvecklingspsykologiska principer är av underordnad betydelse i förhållande till ekonomiska ideal. Det kan jag tycka är ganska tråkigt.

 

 

 

 

Hej. Jag är Rofa. Över trettio, moddalärare, bor i en stad, jobbar i en annan. Grejer.

 

Kontakta mig:
kaffepausenblogg@gmail.com

 

Länkar:

Amanda.

Andetag.

Christa.

Ellen.

Häxbrygd.

Linn Jung.

Litterarum.

Nanó.

Vanessa.

bloggtoppen.fi - finlandssvenska bloggar

Senaste kommentarer

06.06, 16:41Game of Thrones. av Petra
03.06, 08:02Slutetpåläsåretångesten. av Pensionerad lärare
26.04, 14:00Game of Thrones. av Karolina