Vad är en bra lärare?

13.09.2018 kl. 23:32

Hurdan är en bra lärare? Vad kan en person som kan undervisa och inspirera? Vilka färdigheter behöver en som varje dag jobbar med ungdomar, som har getts förmånen och det oerhörda ansvaret att forma liv?

Jag har alltid tänkt att en bra lärare är en som ser barn och unga, som kompromisslöst placerar sina elevers och studerandes behov först, som är på de ungas sida i en värld där ingen säkerhet finns att någon annan nödvändigtvis är det. Jag har alltid tänkt att en bra lärare är en som tycker om de människor hen undervisar, som ser rätten att göra det som ett privilegium.

Allt det här hade jag tänkt långt innan jag inledde de studier som gav mig behörighet att undervisa och där lärarens elevsyn på sin höjd var en parentes.

Varje gång jag tänker på mina lärarstudier blir jag arg. Faktiskt. Jag blir fortfarande förbannad för att de gav mig så lite och för att de krävde så oerhört mycket tid. Jag har ännu inte förlåtit det som då kallades PF för alla substanslösa föreläsningar, all fullkomlig ovilja till flexibilitet och den frapparenda låga akademiska nivån jämfört med mitt eget Helsingfors universitet.

Det sjuka är att det är många som har upplevt de studier de utsatts för i Vasa på ett liknande sätt som jag. Senast idag påmindes jag om detta faktum då jag och en kollega jämförde erfarenheter och österbottniska trauman. Vi mindes mycket som ännu idag känns ganska bedrövligt.

Givetvis är jag inte rättvis i min kritik. När jag väl kom så långt i min utbildning att det blev dags för behörighetsgivande pedagogiska studier hade jag redan jobbat med barn och unga i över tio år, jag hade undervisat i fyra eller fem. De studierna var inte avsedda för mig, målgruppen var inte människor som hade en uppfattning om vad det blivande jobbet innebar eller vad det kunde betyda att jobba med att utbilda unga och barn. Ofta upplevde jag att det inte var meningen att en skulle ifrågasätta eller kräva, att det blev dålig stämning när jag problematiserade och vägrade svälja.

Och därför undrar jag nu idag: hurdan är en duktig lärare? Vad krävs för att en som undervisar ska vara bra? På de frågorna svarade inte min utbildning. Den gjorde det inte, trots att jag tydligt minns att den gjorde anspråk på att veta. 

Kommentarer (4)
Spamfilter
Skriv siffran 5 med bokstäver:
Jag studerare med en specialgrupp, som bestod av högt utbildade människor med lärarerfarenhet. Vilken möjlighet hade inte det varit att fördjupa pedagogikutbildningen!

Mina erfarenheter är nog precis som dina. Det hjälper inte att dom är professorer i pedagogik - de kan varken undervisa eller välja sitt stoff med eftertanke.

Jag har dock inte din idealistiska elevsyn. Jag brinner för matematik, inte barnuppfostran. Jag känner snarare att jag hållee fram en bricka, där eleverna kan ta för sig om de vill. Jag gör mitt bästa för att lägga upp det snyggt, men läroplanen bestämmer ju vad jag skall servera.
Alva14.09.18 kl. 07:54
Så är det. Läroplanen ger ramarna. Jag vet inte om jag ser mig själv som idealist, men inser att jag får det att låta som om en borde prioritera jobbet högre än hem och privatliv. Det menar jag inte. Jag ser inte att det finns en konflikt mellan att som du säger erbjuda elever en möjlighet att plocka det de behöver från en bricka och att fostra dem till fungerande samhällsmedborgare. Det låter ju som du förutsätter att de tar ansvar för sin egen inlärning. Det om något är ju att fostra. (Beklagar sent svar. Det har varit ett hektiskt veckoslut.)
16.09.18 21:24
Jag och den bild jag som lärare vill ge är nog att ungdomarna känner att de är sedda och hörda i allt de vill diskutera. På samma gång som jag vill få ut de ämnen jag brinner för (re och ps) och fostra studerande i de världarna.
Lärarutbildningen gav mig inte heller mycket om "en bra lärare" i föreläsningsväg, det var i de små ämnesgrupperna, de egna lektionerna och åhörandet av andras lektioner som lärarbilden kom fram. Men då jag gick (auskulterade 2016) så framhölls det att man själv behövde söka sin egen yrkesroll. Det finns mycket jag hade som feedback efter avklarad auskultering och en del jag fortfarande är lite negativ till.
Hanna14.09.18 kl. 13:03
Intressant! Vi fick också höra att var och en måste söka sin egen yrkesroll, vilket ju är självklart. Men, just den diskussion du talar om uteblev. Vi snackade nog, visst, men tyckte aldrig jag blev utmanad. PF hade exakt en utbildare som klarade av att hålla en stimulerande nivå: vår ämnesdidaktiker. Utöver hen fanns det ett par utomstående experter som höll ett fåtal intressanta föreläsningar. Det enda av något slags bestående värde var handledningen på Övis, men jag kände ofta att det var oklart vad som förväntades av mig. Vet för övrigt fortfarande inte på exakt vilka grunder mina prestationer bedömdes och tänker ofta att PF lärde mig mest genom att visa hur illa det känns att vara föremål för meningslös ”pedagogisk” verksamhet. (Beklagar sent svar. Det har varit ett hektiskt veckoslut.)
16.09.18 21:24
Auskulterade redan 1977 och mycket vatten har runnit under broarna sedan dess, men det verkar inte ha blivit mycket bättre. Ingen positiv upplevelse för min grupp heller, utan vi skulle bara få veta hur dåliga vi var och vilka "kardinalfel" vi gjorde under våra provlektioner. Eller hur dålig lektionsplaneringen var om vi inte hann igenom programmet.

I verkligheten blir det ju inte ofta som man planerat, utan man får anpassa sig efter eleverna, som ju ska vara i fokus hela tiden.Det har varit mitt rättesnöre: Eleverna i främsta rummet. Deras välbefinnande och känsla av att de lär sig något. Läraren ska "se" alla elever och anpassa undervisningen efter bästa förmåga. Något som kunde skäras ner är däremot hälften av alla tråkiga lärarmöten som inte just leder någonvart.
Pensionerad lärare14.09.18 kl. 19:16
Känner igen det där med möten, men har noterat att de fungerar olika i olka skolor. Det värsta är om varje anmälningsärende ska diskuteras. Jag var med om ett handledningssamtal i en och en halv timme handlade om ett misslyckat ordval som ”förstörde” hela min lektion. Vet inte om det lärde mig särskilt mycket. Annars var praktiken en av de nyttigare delarna av utbildningen. På Övis verkar de kunna mera än på själva fakulteten. (Beklagar sent svar. Det har varit ett hektiskt veckoslut.)
16.09.18 21:24
Jag har ingen uppfattning om lärarutbildning, varken i Vasa eller annanstans. Men jag ska gärna berätta hur jag tycker att de lärare har varit som jag tyckt varit bra.
-De har gillat sitt ämne, i fallet med lågstadielärare är ju det svårare då de kan ha många ämnen, men de har åtminstone gillat något ämne de undervisar i.
- De har gillat barn och/eller ungdomar.
-De har varit tydliga med var deras gränser går, och också vågat visa sin personlighet. Jag (och de flesta jag känner) har kunnat stå ut med till och med vredesutbrott och utskällningar, om orsaken varit klar, välförtjänt och saken behandlats öppet och utan att det lämnat agg hos någondera parten efteråt (häri ingår att också läraren måste tåla att få svar på tal i en sådan situation).
-Det har också varit klart vad det förväntas att vi ska lära oss, och man har inte tummat på kraven utan istället erbjudit hjälp och stöd för att klara det som krävs.
-Den som ger respekt får respekt, men för att kunna respektera andra måste man också respektera sig själv. Speciellt högstadieelever nosar sig till bristande självrespekt på nolltid.

Så, kort sagt, en klar, tydlig person som inte är långsint passar enligt mig som lärare.
Sara Pepparkaka14.09.18 kl. 22:16
Tack för din kommentar! Det är fint att du delar med dig. Du har ju ett perspektiv jag egentligen saknar. Bra det där med att inte sänka ribban utan istället hjälpa eleven komma över. Det tror jag är jätteviktigt. Däremot ställer jag mig lite tveksamt till vredesutbrott, men mest för att jag märkt att de snabbt kan bli det enda sätter att tygla en grupp. Att sätta tydliga gränser håller jag ändå med om att är viktigt. (Beklagar sent svar. Det har varit ett hektiskt veckoslut.)
16.09.18 21:25

 

 

 

 

Hej. Jag är Rofa. Över trettio, moddalärare, bor i en stad, jobbar i en annan. Grejer.

 

Kontakta mig:
kaffepausenblogg@gmail.com

 

Länkar:

Amanda.

Andetag.

Christa.

Ellen.

Häxbrygd.

Linn Jung.

Litterarum.

Nanó.

Vanessa.

bloggtoppen.fi - finlandssvenska bloggar